Welkom bij ‘Natéér(lijk) Zietendoal’. Als fiere inwoners van het groenste snoepje van Vlaanderen ligt alles wat natuur is ons nauw aan het hart. We genieten zelf met regelmaat van al het moois wat het Nationaal Park Hoge Kempen te bieden heeft.

Tijd om wat terug te geven! We hebben hierom besloten om geld in te zamelen voor onze schitterende beekvalleien, die liggen in het overgangsgebied tussen de Kempen en Haspengouw. Dit stukje natuur hoort sinds kort bij het Nationaal Park Hoge Kempen. Het unieke aan deze regio is dat veel van de landschapstypes die in de Kempen voorkomen in dit gebied op zeer korte afstand van elkaar terug te vinden zijn, met dank aan vier beekvalleien op de plateaurand.

Het overgangsgebied Kempen-Haspengouw wordt immers gekenmerkt door de 4 waardevolle beekvalleien die de steilrand doorsnijden (Zutendaalbeek, Broekerbeek, Bezoensbeek en Roelerbeek). Het zijn deze beekvalleien die het specifieke landschap in het overgangsgebied Kempen-Haspengouw gevormd hebben tot het landschap dat we vandaag kennen.

Nu we deze periode de natuur in onze achtertuin hebben (her)ontdekt beseffen we des te meer de waarde ervan. We willen deze natuur dan ook beschermen voor de toekomst en de biodiversiteit een steuntje in de rug geven. Een gift aan ons team, klein of groot is niet alleen een blijk van waardering maar ook een investering in al dat moois rondom ons.

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)