Al eens gehoord van een Herpeto tunnel? De eerste Vlaamse Herpeto tunnels liggen dicht bij ons onder de Daalbroekstraat in Rekem! Maar waarvoor moeten die dienen?

Een Herpeto tunnel onder een verbindingsweg zoals de Daalbroekstraat zorgt voor een veilige verbinding voor reptielen, amfebieën en zoogdieren tussen de natuurgebieden Neerharerheide en de Vallei van de Ziepbeek. Dit kadert in het ontsnipperingsbeleid van de overheid. Verbindingen tussen natuurgebieden zijn van essentieel belang voor de instandhouding van vele soorten dieren, insecten en planten. Het bevorderen en in stand houden van onze biodiversiteit is van het grootste belang voor de mens. Genetische uitwisseling van soorten is hierbij essentieel. Voor de aanleg van de twee tunnels zijn er eerst twee droge corridors ( bos werd open gekapt in brede stroken zodat er een ruime verbinding zonder hindernissen ontstaat tussen twee gebieden) aangelegd tussen de Vallei van de Ziepbeek en Neerharerheide. Midden in de corridors werd telkens een tunnel aangebracht. Zeldzame bedreigde soorten die Europees de hoogste bescherming krijgen zijn oa. de Gladde slang, Levend barende hagedis, de Heikikker en de Hazelworm. Deze soorten zijn nog aanwezig in beide natuurgebieden maar moeten onze steun krijgen om te kunnen overleven. Maar ook vele andere soorten planten, insecten en zoogdieren zijn gebaat met deze voorzieningen. De Gladde slang wordt, mede in het kader van een breed Vlaams onderzoek, strikt opgevolgd met behulp van reptielenplaten ( 50-tal). Daarover meer in een later artikel. De Heikikker heeft het bijzonder moeilijk door de verdroging van de vennen als voortplantingsplaatsen. Bijkomende maatregelen in deze natuurgebieden zijn al genomen om een aantal voortplantingsplaatsen voor de Heikikker te vrijwaren.

Op zondag 16 oktober, tijdens de klimaatweek van de gemeente Lanaken, is er een actieve boshappening wandeling. Zie https://www.lanaken.be/Nieuwberichten/Klimaatweek_boshappening

Tijdens deze wandeling krijg je ook uitleg over de Herpeto tunnels! Dus niet te missen!

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)