Als je even kennis maakt met de wondere wereld van de nachtvlinders dan zeg je nooit meer “mot” tegen een “nachtvlinder”. Alleen Dorus mag het nog hebben over               “Twee motten in mijn ouwe jas”.

In Vlaanderen leven nog een vijftigtal soorten dagvlinders. Dat waren er vroeger 67. Bijna een derde van onze inheemse vlinders is dus al uitgestorven. Maar nachtvlinders zijn er veel meer, meer dan 2000 tot wel 2400 soorten waarvan ongeveer 1300 soorten horen tot de zogenaamde kleine vlinders, micro’s genaamd. De overige soorten worden vaak samengevat onder de term ‘macro’s’: de grote nachtvlinders. In Europa tellen we meer dan 10.000 soorten, dat is toch wel fenomenaal! Nachtvlinders zijn belangrijke bestuivers en hun forse achteruitgang baart Europa grote zorgen.

 

Op Europees niveau stelt de EU-biodiversiteitsstrategie duidelijk als doel om de achteruitgang van bestuivers in heel Europa tegen 2030 om te buigen, via het EU-natuurherstelplan en het EU-bestuiversinitiatief. Dit laatste is in 2018 door de Europese Commissie gelanceerd om de kennis over wilde bestuivers te verbeteren, in het bijzonder de oorzaken en gevolgen van hun achteruitgang in Europa. Nachtvlinders maken een belangrijk deel uit van deze groep! Informatie over biodiversiteit en ook over het voorkomen en de trends bij nachtvlinders is van cruciaal belang om zowel mondiale als Europese doelstellingen op het gebied van milieubescherming te bereiken.

Om meer inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van het aantal soorten en aantallen worden in Europa wetenschappelijk geijkte meetnetten voor nachtvlinders opgezet, meestal vanuit de bestaande landelijke meetnetten. Een drietal leden van Natuurlijk Zutendaal nemen hieraan deel. De komende weken nemen wij u mee in een reeks korte artikeltjes over hoe zo een meetnet in zijn werk gaat en laten wij u kennis maken met een aantal soorten,  zodat u inzicht krijgt in de wondere schoonheid van de Zutendaalse natuur! De dames wil ik even geruststellen; er zijn maar 2 soorten die uw kleerkast kunnen belagen, de Kleermot en de Gewone Pelsmot. Andere soorten zijn niet geïnteresseerd in uw outfitjes!

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)