De Zwarte ooievaar, het zwarte schaap onder de ooievaars?

De meesten van jullie wisten waarschijnlijk niet eens van het bestaan van de Zwarte ooievaar. Met de titel hoopte ik je nieuwsgierig te maken. Natuurlijk is hij niet het zwarte schaap onder de ooievaars, maar een prachtige Europese ooievaar die steeds vaker in onze contreien te spotten valt. We gaan dat met een korte toelichting helder maken. De witte Ooievaar, zijn officiële soortnaam is gewoon “Ooievaar”, kennen we allemaal. Mensen die hem nog niet levend zagen kennen deze soort zeker bij de houten afbeelding als aankondiger van de geboorte van een zoon of dochter! Ik laat je even kennis maken met beide soorten met een foto zodat een verdere beschrijving niet meer nodig is!

Het broedgebied strekt zich uit van oost België ( met een beperkt aantal broedparen) tot het oosten van Rusland. In Afrika broedt de zwarte ooievaar in het noorden van Zuid – Afrika en Zimbabwe. De grootste populaties leven in Letland, Polen, Wit-Rusland en Rusland. De zwarte ooievaar is een trekvogel die grote afstanden kan afleggen. De Europese vogels trekken, net als de witte ooievaars, langs twee hoofdroutes naar hun winterbestemming en terug. Een aantal vogels vliegen langs de westelijke route over Spanje en Marokko naar Mauretanië en het westen van Afrika. De meeste vogels trekken echter via Turkije en het Midden-Oosten naar Israël en het midden tot zuiden van Afrika. In het voorjaar komen de eersten vogels aan in de Ardennen vanaf eind februari. Zijn broedbiotoop zijn rustige bosgebieden met voldoende moerasachtige plaatsen met vijvers en vennen waar hij leeft van vis, amfibieën, insecten, krabben, slakken, maar ook kleine reptielen, vogels en zoogdieren.

Zijn nest maakt hij in het bos in een boom op een afgelegen plaats, dat kan wel tot 2 meter doormeter hebben en wordt zonder verstoring,  jaarlijks opnieuw gebruikt.

Zwarte ooievaar steeds vaker te zien in onze regio! Komt het tot broedgevallen in Vlaanderen?

De laatste jaren zijn er steeds vaker en steeds meer Zwarte ooievaars te zien in onze regio gedurende de voor- en najaarstrek. Ze blijven dan soms gedurende meerdere weken pleisteren.  Het Nationaal Park Hoge Kempen is met een geschikt broedbiotoop kandidaat om een eerste broedpaar in Vlaanderen welkom te heten. Spelbreker kan wel de verdroging door klimaatverandering worden. Door gericht beheer tracht men nu zoveel mogelijk water te bergen in de valleien en de afvloei ervan sterk te vertragen. Momenteel verblijven weer een aantal Zwarte ooievaars in het Nationaal Park Hoge Kempen.

Zwarte ooievaar gefilmd in de Vallei van de Ziepbeek, voor de film en documentaire reeks van “Onze Natuur”. Voor deze opnames werden de cineasten geholpen door een aantal Zutendaalse natuurliefhebbers voor voorafgaandelijkse observaties gedurende een aantal weken en het omleiden van wandelaars gedurende de opnames. Een kort fragment uit de opnames kunt u alvast eens bekijken op de site van Onze Natuur

https://www.onzenatuur.be/zwarte-ooievaars-op-zoek-naar-voedsel/

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)