Erfgoedboom 2023

De voorbije twee jaar zetten we reeds twee waardevolle erfgoedbomen in de bloemetjes en moedigden hiermee het behoud van dit levend

erfgoed aan. In 2023 ondersteunen naast de gemeente Zutendaal ook Natuurlijk Zutendaal en het Regionaal Landschap Kempen en Maas-
land (Erfgoedboom in de kijker) dit initiatief. Samen brachten we al vele oude, groene blikvangers in kaart. De Intergemeentelijke Onroerend

Erfgoeddienst (IOED) van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland wist de provincie Limburg te overtuigen eenmalig een mooie som
ter beschikking te stellen om te investeren in een ‘verzorging op maat’ voor de erfgoedboom van 2023!
In de vorige editie van onze nieuwsbrief lanceerden we de oproep om in Zutendaal op zoek te gaan naar bijzondere oude bomen. Alle solitaire
exemplaren met een verhaal, groeiend op een specifieke locatie of bomen met een bepaalde historiek én daarenboven zichtbaar vanop het
openbaar domein konden ingezonden worden.
In totaal kwam er een 10-tal inzendingen binnen na onze oproep en daar zaten enkele prachtige exemplaren tussen! Ook de medewerkers
van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (IOED) scoutten samen met ons een aantal erfgoedbomen. Uit deze samengestelde lijst
werden 40 bomen op ons grondgebied geselecteerd die voldeden aan de oproepcriteria.

Drie favorieten
Een eerste boom die de jury wist te charmeren is
de esdoorn in het gehucht Roelen, gelegen op het
driehoekig pleintje ter hoogte van de Kiewitseweg.
De boom staat op de voormalige voorhof van
drie hoeves die gedeeltelijk gerenoveerd en/of
afgebroken zijn en markeert verder een plek waar
jarenlang paarden geruild werden. De esdoorn
getuigt van een rijk verleden en van het sociale
karakter, een plek waar mensen samenkomen
geeft een meerwaarde.
De tweede geselecteerde is de prachtige wilde
kastanje aan de Trichterweg, langs het ‘Oud
Kantoor’. Deze boom staat bij één van de oudste
gebouwen in Zutendaal (1718). Naast grens- en
tolkantoor werd het gebouw jaren als ‘afspanning’
gebruikt: een plek waar de paarden van reizigers
konden uitrusten en waar men ondertussen
iets kon nuttigen in de bijhorende herberg. Dit
erfgoedverhaal, alsook de mooie groeivorm en de
unieke locatie van de kastanje motiveerde de jury
om de boom te selecteren.
Tenslotte wist de linde op de speelplaats van
de voormalige ‘jongensschool’ – nu De Parel in
de Schoolstraat – de jury te bekoren! Tot in de
eerste helft van de 20ste eeuw waren bomen
rond scholen de normaalste zaak van de wereld.
Op deze plek vormt de boom een welgekomen
schaduwplek voor de leerlingen en bepaalt hij
mee het groene karakter van het speelplein. Een
ideale plek om kinderen bewust te maken van het
belang van ‘levend erfgoed’.

De winnaar

De linde op de speelplaats van De Parel mag vol-
gend jaar de titel van Erfgoedboom 2023 dragen.

Bij de verkiezing werd de historische waarde van
de boom bekeken, samen met de esthetische en
de belevingswaarde. Verder vond de jury het ook

belangrijk om rekening te houden met de vitali-
teit van de erfgoedboom.

De linde op de speelplaats krijgt een boomver-
zorging op maat en een erfgoedboomlabel. Hij

zal in mei gepast gevierd worden. In het voorjaar

vernemen jullie meer over de viering van de “Erf-
goedboom 2023”.

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)