Goed nieuws voor de Zutendaalbeek

Vorige week (begin juni 2022) startten de werken langs de Bilzerweg om de overstortfrequentie van riolering op de Zutendaalbeek te reduceren. Een overstort is een nooduitlaat van het rioleringssysteem. Bij een hevige regenbui wordt het water dat niet meer door de riolering kan worden opgevangen, rechtstreeks in het oppervlaktewater ( i.c. de Zutendaalbeek) geloosd om wateroverlast te vermijden.

Om dit te realiseren wordt ter hoogte van de N730 een bergbezinkingsbekken, een bufferbekken en een rietveld aangelegd. Zo een bekken vangt bij hevige regenval het overtollige water op en voert het vertraagd af. Hiervoor wordt stroomafwaarts ook een nieuwe afvoer naar de Zutendaalbeek aangelegd.

Op de website van Aquafin vinden we wat meer uitleg over een “bergbezinkingsbekken”. Dat vergroot het volume van een gemengd rioleringsstelsel om te voorkomen dat het met regenwater verdunde afvalwater terecht komt in een overstort, en uiteindelijk in de waterlopen. Door de structuur van zo een bergbezinkingsbekken kan het het vuil in het afvalwater bezinken en mede door de aanleg van een nieuwe rietveld wordt het overstortwater  voortaan eerst gebufferd en gezuiverd  vooraleer het in de Zutendaalbeek komt. Tenslotte, bij droog weer kan het overtollige afvalwater in het bergbezinkingsbekken terugstromen naar het rioleringsstelsel om dan te worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Bergbezinkingsbekkens spelen op deze manier ook een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)