Het verblindend geel van de Gele kwikstaart is het mooiste geel dat ik ooit zag!

Het Akkermannetje of de Witte kwikstaart dat kennen de meesten van ons wel, maar wie zag er al eens een Gele kwikstaart?

De gele kwikstaart (Motacilla flava) is een zangvogel uit de familie piepers en kwikstaarten (Motacillidae).  Gele kwikstaarten behoren tot onze broedvogels maar trekken in augustus-september via zuidelijke tot zuidwestelijke richting weg om naar Afrika te vliegen. De meeste Gele kwikstaarten overwinteren in het Sahelgebied. In het voorjaar tussen eind maart en begin mei komen ze in onze broedgebieden aan voor hun voortplanting met 1 of 2 broedsels. Hun broedbiotoop varieert van weilanden tot akkerlanden zoals aardappel- en bietenvelden. In april-mei maak je wellicht nog het meest kans om ze te zien op pas geploegde akkers of weilanden met begrazers. Kijk dan zeker tussen de poten van de begrazers. Ze zoeken naarstig naar insecten om snel in broedconditie te komen. Maar opgelet, in de voorjaarstrek kun je soms grotere gemengde groepen aantreffen van verschillende soorten Gele kwikstaarten waaronder de Grote gele kwikstaart( broed ook bij ons) en de Noordse- en Engelse gele kwikstaarten ( broeden NIET bij ons).

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)