Horror bij padden: maden als parasiet

Andy en Yarne Thijs zagen deze pad rondkruipen met maden op zijn rug.

De groene paddenvlieg (Lucilia bufonivora) is een echte parasiet waar voornamelijk de gewone pad (Bufo bufo) last van heeft. De vlieg legt eitjes op de rug of flanken van zijn slachtoffer zodat de potentiële gastheer ze niet af kan vegen. De eitjes komen kort na het leggen uit en de jonge kleine maden kruipen direct naar de neusholten van hun gastheer. De maden zorgen voor irritatie in de neusholte, maar de gastheer kan er niets tegen doen. Wat lijkt op een onschuldige snotneus groeit uit tot een kluwen maden die zich tegoed doen aan het hoofd van de pad zelf. Op de vitale delen na eten ze van het weefsel en wondvocht zodat bij de pad grote gaten rondom de neus ontstaan. Als de maden volgroeid zijn en gereed om zich te verpoppen sterft de pad. De maden kruipen dan de grond in en verpoppen; na enkele weken kan de cyclus zich herhalen.

De geïnfecteerde padden vertonen vaak een opvallend gedrag waardoor ze sneller worden waargenomen door oplettende wandelaars. Zo kan je zieke padden overdag zien kruipen in de zon en zonder beschutting. In sommige jaren en gebieden kunnen veel slachtoffers worden gevonden. De groene paddenvlieg kan binnen één zomer wel drie generaties voortbrengen. Deze grootschalige slachtingen kunnen een locale populatie een flinke knauw geven, maar soort zal hierdoor lokaal niet uitsterven. Dit alles behoort tot de dynamiek van de natuur; zij het een erg onsmakelijke…

Waarnemingen van infecties van groene paddenvlieg zijn voornamelijk bekend bij de gewone pad. Maar in Europa zijn ook infecties bekend bij de rugstreeppad, groene pad, vroedmeesterpad, knoflookpad, heikikker, bastaardkikker, bruine kikker en vuursalamander.

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)