Is het u ook al opgevallen tijdens het wandelen of het fietsen?  De grote witte reigers kunnen u toch niet ontgaan zijn? Vroeger nooit gezien, nu alom tegenwoordig!

Als natuurliefhebber is het mij wel degelijk opgevallen. In mijn jeugdjaren was een blauwe reiger al een opvallende vogel. Nu kun je ze overal tegenkomen en soms in grotere aantallen. Dat is goed want het de blauwe reiger is een inheemse vogel die hier altijd al thuis hoorde.  Maar wat dan gezegd over de grote witte reigers die we in onze contreien heel het jaar door kunnen tegenkomen.  Zijn juiste naam is de “Grote zilverreiger”.

Grote zilverreigers hebben een gele snavel en zwarte poten. Alleen in het broedkleed, heel kort in het voorjaar, is de snavel zwart en zijn de poten lichter en hebben ze lange sierveren aan borst en vleugels. De klassieke broedgebieden van de Grote zilverreiger liggen in Zuidoost-Europa. Deze vogel overwintert in het Middellandse-Zeegebied en in Afrika. Recent is de Grote zilverreiger toegenomen als broedvogel en overwinteraar in West-Europa. Door het beschikbaar komen van geschikte leefgebieden heeft deze reiger zijn verspreiding inmiddels uitgebreid tot in Nederland. De Oostvaardersplassen vormen daar het belangrijkste bolwerk van waaruit andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden. In Vlaanderen overwinteren recent meerdere tientallen exemplaren in waterrijke gebieden, vochtige graslanden en opspuitterreinen. De recente toename in geheel Noordwest-Europa is toe te schrijven aan een betere bescherming van de soort in de broedgebieden. Met name in de winter zijn grote aantallen te vinden in weidegebieden, die waarschijnlijk zowel uit Oost- (Polen), Zuidoost- (Oostenrijk/Zwitserland), als Zuid-Europa (Frankrijk) komen. De voornaamste broedgebieden zijn Oekraïne, gevolgd door Hongarije, Oostenrijk en Roemenië.

In Nederland telt men ongeveer tot 200 broedparen . In Belgë zijn de laatste jaren maar incidenteel enkele broedsels bekend ondanks het feit dat we een heel jaar door de Grote zilverreigers kunnen spotten. Vermoedelijk zijn het niet geslachtsrijpe vogels. Mocht je toch een exemplaar zien in het voorjaar of vroege zomer met een zwarte bek dan kan dat wijzen op een rijp broedpaartje! Ik denk dat het een kwestie van tijd is om een België ook regelmatig broedparen te krijgen.

Grote zilverreigers in broedkleed met zwarte bek en soms lichtere naar het rood kleurende bovendelen van de lange poten!

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)