Koppel grauwe klauwier op Hesselsberg

Bijna gelijktijdig met de erkenning van de Zutendaalse natuurgebieden Hesselsberg en Overgangsgebied Kempen-Haspengouw als natuurreservaat laat een koppel grauwe klauwier zich opmerken op Hesselsberg. Een koppel klauwieren is momenteel druk in de weer met aanbrengen van voer. Klauwieren die nu gezien worden als koppel hebben waarschijnlijk grotere jongen. Hoe dan ook, het goede nieuws is dat ze het gebied alvast hebben ontdekt! En, we volgen het op!

De grauwe klauwier is een doelsoort van natuurgebieden zoals Hesselsberg en Overgangsgebied Kempen-Haspengouw. Hij houdt van die halfopen cultuurlandschappen met hun kleinschaligheid, hun oude akker- en weidelandschappen, struweel, jong geboomte en heggen. Daar gaat hij op zoek naar zijn favoriete kostje: grote insecten als kevers, bijen, hommels, libellen en sprinkhanen. Ook hagedissen, kikkers, kleine zoogdieren en jonge vogels staan op zijn menu.

Zijn naam “klauwier” slaat op de gewoonte om prooidieren op te hangen aan de stekels van bramen, doornen van meidoorn of zelfs aan de pinnetjes van prikkeldraad en die later op te eten. De middelgrote zangvogel heeft een lange staart en een stevige zwarte haaksnavel. De man heeft een grijze kop met een zwart masker. Hij gelijkt op de klapekster en tapuit.

Grauwe klauwieren komen na een lange reis uit Kenia, Tanzania en zuidelijk Afrika pas in mei naar hun broedgebieden bij ons. Ze reizen ’s nachts. Het koppel broedt vanaf half mei-juni, heeft één legsel van 4-6 eieren. Broedduur, vlieg vlug worden en zelfstandig kunnen jagen duurt telkens ongeveer 14 dagen.

De grauwe klauwier staat op de Rode lijst als “bedreigd”.

De grauwe klauwier is een indicatorsoort. Dat is een soort die ons informatie geeft over bepaalde eigenschappen van een gebied die karakteristiek zijn voor specifieke milieuomstandigheden of specifieke natuurtypen. Uit de aanwezigheid van het koppel grauwe klauwier op Hesselsberg kan dus geconcludeerd worden dat het daar met de natuurontwikkeling de goede kant op gaat!

Nog zo een indicator en topwaarneming is de kleine ijsvogelvlinder die onlangs ook op Hesselsberg werd gespot!

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)