Koude winter in het noorden drijft watervogels naar de Maas!

Oorspronkelijk waren er weinig wintervogels aan de Maas in het begin van de winter 2024.
Na een serieuze winterprik in het noorden werden de vogels verplicht meer zuidelijk open wateren op te zoeken. Dit tot grote vreugde van de vogelspotters. De afgelopen twee weken
zagen we de aantallen ganzen (grauwe gans, kolgans, toendrarietgans) , smienten, wintertalingen, pijlstaarten, grote zaagbekken, brilduikers en nonnetjes in aantallen gestaag
groeien. Bij zulke omstandigheden kunnen er met wat geluk ook zeldzame wintergasten opduiken. En dat geluk was aan de zijde van veel spotters en natuurliefhebbers. In Smeermaas aan de Maas troffen we vier Toppers, twee Witoogeenden, een mannetje krooneend, tientallen Grote zaagbekken en Brilduikers aan. Ook Nonnetjes en een Grote mantelmeeuw werden regelmatig gespot. In Herbricht Neerharen werd door Vincent Loyens ( van onze spottersgroep) voor het eerst een zeer zeldzaam vrouwtje IJseend gespot! De IJseend is een arctische soort die normaal komt overwinteren in de Noordzee, uiterst zelden op binnenwateren. Het is alweer van 2018 geleden dat er nog een IJseend gespot werd in onze contreien, in Uikhoven op de Maas. Vincent moet toch wel erg alert geweest zijn om deze
uitzonderlijke eend op te merken tussen de honderden watervogels. Vele spotters, die voor het eerst een IJseend konden bewonderen, zakten af naar Herbricht om te zoeken naar de IJseend tussen de grote aantallen watervogels! Google eens naar afbeeldingen van de
IJseend. Dan kun je zien dat deze eenden een soberder verenpak hebben in de winter. In de zomer hebben ze een wonderlijk mooi verenpak! Vooral de mannetjes ondergaan een hele
metamorfose!

foto Laurent Louwies, Herbricht, vrouwtje ijseend

In Rotem, Bichterweerd (grindwinningplas), werd dan weer een IJsduiker gespot en is er al een hele tijd te zien. De IJsduiker komt wel iets vaker voor in grotere plassen, maar blijft toch een zeldzame wintergast in het binnenland. Normaal overwintert deze soort ook in de Noordzee. Bart Bamps van Natuurlijk Zutendaal kon een IJsduiker netje fotograferen.

foto Bart Bamps, Bichterweerd, ijsduiker
Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)