LEZING ONZE NATUUR
DOOR LAURENT LOUWIES
VRIJDAG 12 MEI 2023 OM 20 UUR
CULTUURCENTRUM ZUTENDAAL

Wist je dat ONZE ZUTENDAALSE NATUUR een uniek
deel vormt van de prachtige film ‘ONZE NATUUR’?
Zutendalenaar Laurent Louwies zette zich twee jaren in
voor de realisatie ervan. Hij vertelt ons graag hoe dit
alles gerealiseerd werd en hoe verbazend wild en
verrassend dichtbij onze natuur wel is. Een unieke
gelegenheid om onze natuur wat beter te leren kennen
en begrijpen.
We hoeven niet bescheiden te zijn. De film toont de
spectaculaire schoonheid van die natuur in onze
achtertuin. Water, aarde, lucht, vuur, hout en steen vormen de rode
draad doorheen de reeks.
Producent Hotel Hungaria stuurde 2,5 jaar en 970 draaidagen lang,
filmploegen op pad om de mooiste, wildste en meest pakkende
natuurbeelden in België vast te leggen. Het resultaat is een unieke reeks vol prachtige verhalen over bekende en onbekende dieren en planten die verwondering opwekken en de liefde en het respect voor onze natuur vergroten. Een natuur om trots op te zijn. Zo trots dat we haar hopelijk beter gaan beschermen.

We bekijken samen de beelden van de aflevering “Lucht”, waarna
Laurent ze kleurt met zijn verhaal en ervaringen in de natuur.
Deze avond wordt georganiseerd door Natuurlijk Zutendaal in
samenwerking met Cultuursmakers Zutendaal.
Praktisch: Deelname 8 euro – leden 6 euro, consumptie inbegrepen. Je kan betalen aan de kassa. De winst gaat naar een natuurproject,
namelijk de schapenbegrazing in het Stele-ven te Wiemesmeer.

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)