Limburgs landschap bestaat 50 jaar!

Limburgs Landschap sluit gouden jubileum af met groot natuurdebat

HEUSDEN-ZOLDER

‘Hoe moet het nu voort?’ Dat is de vraag die bij het afsluitingsfeest van 50 jaar Limburgs Landschap vzw op tafel wordt gegooid. De grote spelers in het natuurbeleid gaan rond de tafel zitten om hun visie te geven over hoe meer natuur betaalbaar en beheersbaar blijft.

Mireille Maes

Vrijdagavond vindt het grote afsluitingsfeest van Limburgs Landschap plaats. Deze vzw koopt en beheert enkel in Limburg waardevolle natuurgebieden. Op de agenda staat een avondvullend debat over de toekomst van de natuur. Want de natuurvereniging steekt de ambities niet weg. In de volgende 50 jaar wil ze nog groeien.

Alleen vraagt Limburgs Landschap zich af hoe dat én betaalbaar én beheersbaar blijft. “We hebben in de eerste 50 jaar bijna 3.000 hectare natuurgebied gekocht. Daarmee beheren we zowat 1 procent van de Limburgse oppervlakte. Bedoeling is dat dit de komende 50 jaar nog eens verdubbelt”, zegt Dirk Ottenburghs, woordvoerder van Limburgs Landschap.

Crowdfunding

De hamvraag is: hoe? “Nog meer dan voor corona is natuur een speerpunt geworden. Iedereen wil meer natuur. We zien dat ook aan ons ledenaantal. Dat is het laatste jaar spectaculair gestegen. Maar natuurbeleid is in vijf decennia heel erg veranderd. Er komt heel veel op ons af. De aankoop van gebieden wordt voor een kleine organisatie als de onze moeilijker door die restfinanciering. Met het stukje Groene Delle – dat eind dit jaar definitief van ons is – hebben we de aankoop kunnen doen dankzij crowdfunding. 54.000 euro heeft ons dat opgebracht. Maar dat zal niet bij alle aankopen lukken.”

Ronde tafel

“We beheren zowat 1 procent van de Limburgse oppervlakte. Bedoeling is dat dit de komende 50 jaar nog eens verdubbelt”DIRK OTTENBURGHS, WOORDVOERDER LIMBURGS LANDSCHAP

Vandaar dat Limburgs Landschap alle grote spelers – onder wie ook de Vlaamse minister – binnen het natuurbeleid in Vlaanderen vrijdag rond de tafel brengt in de hoop wat antwoorden te krijgen. “Daarbij schakelden we de hulp in van een aantal burgemeesters die pertinente vragen gaan stellen. Ik denk bijvoorbeeld aan de druk van recreatie in de natuurgebieden. Wat kan daaraan worden gedaan? Maar ook de combinatie natuur en landbouw/ondernemers moet worden besproken. Samenwerken tussen de verschillende partijen lijkt ons noodzakelijk. Zeker omdat er heel wat dingen aan het veranderen zijn. Hoe moeten we bijvoorbeeld de stijging van de Maas door de opwarming van de aarde aanpakken? Hoe samenleven met de wolf? Het zijn allemaal vragen waar we minstens een visie, en graag een antwoord op willen krijgen.”

Wij waren erbij!!

Piet en Bart

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)