Luchtverontreiniging, een sluipmoordenaar! Een zorg voor ieder van ons? Eerst meten en dan weten! Ook Zutendaal meet! ( deel 1)

Luchtverontreiniging,  van acute moordenaar tot een ongemerkte sluipmoordenaar. Ja, het probleem speelt nog steeds. We moeten nog niet zover terug in de geschiedenis om van de ernst van de gevolgen van luchtverontreiniging te schrikken. London, 1952 The Great Smog vijfdaagse, 4.000 doden op korte termijn, balans na 1 jaar 12.000 doden en 150.000 mensen met chronische longaandoeningen. Ook ons land werd niet gespaard. 1930,  Engis bij Luik werden slachtoffer van de zware smog. Schapen en Koeien stikten, oud mijnwerkers, astma- en hartlijders stierven de verstikkingsdood, gezonde mensen hapten naar adem. Later in 1933, 1934, 1938 en 1972 herhaalde zich de problemen. Tijd om in te grijpen! Het verbranden van grote hoeveelheden steenkool en hout door industrie en particulieren, koud en windstil weer waren de dodelijke cocktail voor een onvermijdelijk Great Smog. Het beleid greep in. De uitstoot die verantwoordelijk is voor deze drama’s moest sterk teruggedrongen door andere productiemethoden in de industrie en schonere verwarmingssystemen voor particulieren. Waar staan we nu! Is de luchtverontreiniging op een aanvaardbaar niveau? Het antwoord is helaas eenduidig; NEEN. Het moet nog veel beter. Europa heeft zijn lidstaten normen opgelegd voor te bereiken luchtkwaliteit. Acute doden zullen er waarschijnlijk niet meer vallen maar de sluipmoorden via long- en hartziekten en kanker zijn er nog in veel te grote aantallen. De gezondheid van burgers staat nog steeds op spel. Naast stikstofdioxide en ozon ( zomersmog) speelt fijn stof en ultra fijn stof een grote rol. Het meten van een van deze stoffen geeft een goede graad van de luchtverontreiniging. De voornaamste oorzaken van luchtverontreiniging zijn, industrie, verkeer, veebedrijven en particulieren die verwarmen met kolen en houtverbranding. Houtverbranding staat hierbij in het bijzonder onder de actuele aandacht. (https://www.hbvl.be/cnt/dmf20221203_96748076?utm_source=hbvl&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter_avond&utm_content=news_1&utm_term=1-0&adh_i=7754c1cc229dd52cfde36d5e3ea45ac4&adh_i=7754c1cc229dd52cfde36d5e3ea45ac4&M_BT=309348945819

Meten is weten! Een Duitse onderzoeks afdeling heeft het initiatief genomen om een wereldwijd burger meetnet op te starten om het fijn stof te meten als graad van luchtverontreiniging. De “Sensor Community”, https://sensor.community/nl/. Iedere burger kan zich daarbij aansluiten. Met een gestandaardiseerd meettoestelletje met een zeer beperkte kost ( ongeveer 35 euro) kun je , je daarbij aansluiten. Ook de universiteit Hasselt doet mee in dit project en heeft deelname in Vlaanderen sterk gepromoot. Inmiddels isVlaanderen zeer goed vertegenwoordigd. Ook Zutendaal neemt deel met 2 meetpunten, een op de Besmer en een in het Dorp. Wereldwijd zijn er inmiddels 13. 350 sensoren actief in 78 landen en zijn er inmiddels bijna 22 miljard metingen uitgevoerd. Al die data worden in 57 onderzoekslabs bijgehouden en voortdurend geanalyseerd. Een briljant voorbeeld van citizen science, de burger die kan deelnemen aan belangrijk onderzoek, ten dienste van de wetenschap en medeburgers! In deel 2 over dit onderwerp zullen we de metingen van een aantal meetpunten rapporteren met bijzondere aandacht voor de resultaten van de 2 meetpunten in Zutendaal. Ook benieuwd?

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)