Mens en dier in snelheid gepakt door klimaatopwarming! Hoe moet dit nu verder?

Kraanvogels,  waarom nog naar het zuiden vliegen?

We worden dagelijks overstelpt met informatie over de gevolgen van de extreem snel voortschrijdende klimaatopwarming. Weersextremen, veel te vroeg bloeiende bomen, de eerste dagvlinders al uit hun winterrust, amfibieën die al ontwaken, wintervogels die al terug naar het noorden vertrekken, vogels die niet naar het zuiden trekken om hier te overwinteren , lager gelegen skigebieden die verdwijnen, gletsjers die in een ongezien tempo wegsmelten en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Het nieuws is zo alledaags dat we er mogelijk aan gaan wennen en dat de overtuiging dat wij als mens er dringend iets moeten aan en voor doen, wegebt, met alle gevolgen van dien! Neen, dat mag niet gebeuren, ieder van ons zal er een steentje moeten aan bijdragen! In dit artikeltje wil ik nu even niet verder ingaan op dit toch wel complexe probleem maar even blijven stilstaan bij een opvallende waarneming die te maken heeft met klimaatopwarming, namelijk de aanwezigheid van kraanvogels in België in de winter, ook in Limburg.

 

Foto van vier prachtige kraanvogels in Veldwezelt!

Kraanvogels overwinteren normaal in Zuid Europa, Noord Afrika tot zelfs in Zuid Afrika. Maar met deze warme winter zien we plots een aantal kraanvogels die de winter in de lage landen doorbrengen. In het zuiden van België worden groepjes waargenomen en zelfs in Limburg zijn er foeragerende kraanvogels gezien op akkers en weilanden. Vier kraanvogels in Veldwezelt en twee in Kuringen. Kleine aantallen weliswaar maar duidelijk een uitzonderlijk teken aan de wand! Het begint met kleine aantallen! Deze kraanvogels zijn maar een voorbeeld van verschuivingen van noord naar zuid en omgekeerd voor de soorten die een kouder klimaat vereisen. En het gaat natuurlijk niet alleen om vogels omdat ze zo zichtbaar zijn, maar om vele levende organismen. Veel minder zichtbaar zijn bijvoorbeeld verschuivingen van planten, insecten, reptielen, amfibieën, mossen etc., etc.! De natuur zoekt naar een nieuw evenwicht maar kan de klimaatopwarming in het huidige tempo niet volgen. Het uitsterven van vele soorten gaat op dit moment in hoog tempo verder. De aanwezigheid van kraanvogels in de winter is wellicht een oproep aan ieder van ons om een steentje bij te dragen aan de strijd tegen klimaatopwarming!

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)