Nachtvlinderonderzoek gestimuleerd door Europa in de strijd tegen teloorgang biodiversiteit!

Hier een vaste meetopstelling op de Besmer. In twee jaar tijd zijn hier al meer dan 450 soorten geteld!

Verlies van biodiversiteit ( alle soorten levende wezens) is een even groot probleem dan de klimaatopwarming! In ons vorig artikel is al aangegeven dat er grote zorg is binnen europa over de snelle achteruitgang van de biodiversiteit. Achteruitgang van bestuivers, van essentieel belang voor onze voedselproductie, zijn hiervan een belangrijk voorbeeld. Met 10.000 soorten nachtvlinders in europa, vormen zij als bestuivers een belangrijke groep. Niet alleen voor bestuiving zijn ze belangrijk. Ze zijn ook een indicatiesoort voor de kensoorten van een biotoop. Nachtvlinders stellen immers bijzondere eisen aan hun biotopen. Zo moeten per soort bepaalde planten aanwezig zijn om zich te kunnen voeden en voortplanten. Soms gaat het om maar 1 specifieke plant! In het ecosysteem zijn er dan weer andere insecten en andere levende organismen aan verbonden. De aanwezigheid van 1 soort nachtvlinder garandeert dus ook aanwezigheid van meerdere andere soorten. Dit is een reden waarom het voorkomen van soorten en aantallen nachtvlinders gezien wordt als een van de belangrijke indicators om de voorwaarden voor een goede biodiversiteit te monitoren. Maar hoe meet je nu het voorkomen van soorten en aantallen nachtvlinders? Hiervoor zijn er in heel europa nachtvlindermeetnetten opgezet. Deze moeten meer inzicht geven over de stand van soorten en aantallen nachtvlinders! Onderzoeksinstellingen en een uitgebreid netwerk van vrijwilligers tellen volgens vooropgestelde vaste voorwaarden en tijdstippen doorheen het jaar de nachtvlinders. Ook Zutendaal heeft meetposten! De vraag is natuurlijk hoe dit in zijn werk gaat? Er zijn 2 gangbare methoden. De lichtval en de smeer methode. Hieronder een beetje uitleg.

De lichtval methode. De lichtval moet voldoen aan de standaard eisen en wordt s’nachts geplaatst om de aanwezige nachtvlinders te vangen. Liefst op een wit laken om de aantrekkingskracht te vergroten. De soorten worden dan gedetermineerd en geteld en in de waarnemingen databank ingevoerd. De vlinders worden in de vegetatie weer vrijgelaten. Er zijn vaste en mobiele meet mogelijkheden

De smeer methode. Met een mengsel van zoete stoffen, meestal veel suiker opgelost in rode wijn (50/50), worden op randen van open plaatsen, hier en daar boomstammen in de vooravond ingesmeerd met het zoete mengsel. Nachtvlinders worden hierdoor gelokt en genieten van het zoetje. Een of twee keer wordt er gecontroleerd welke en hoeveel soorten nachtvlinders aanwezig zijn. Het is goed om beide technieken te gebruiken omdat er soorten zijn die beter reageren op zoetigheid dan op licht. Ook de periode van het jaar speelt hierin een rol.

En we worden rijkelijk verrast met wondermooie nachtvlinders! Kijk maar eens naar onderstaande Nachtpauwoog, de nachtelijke tegenhanger van de dagvlinder Dagpauwoog!

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)