Natuurbeheerwerken in het
overgangsgebied Kempen-
Haspengouw.

Natuurlijk Zutendaal is een koepel van de plaatselijke natuurverenigingen Natuurpunt, Limburgs Landschap, de Ortolaan en Orchis. Behoudens uitzonderlijke werken plannen we met Natuurlijk Zutendaal 3 keer per jaar natuurherstelwerken in de Zutendaalse natuur.
Een jaarlijks weerkerende opdracht is de verlanding van het Stele Ven in Wiemesmeer tegen te gaan. Het Stele Ven wordt door natuurvereniging ‘De Ortolaan’ van de onlangs overleden voorzitter Guido Neven beheerd.
Vzw Limburgs Landschap ontwikkelt een natuurgebied (genaamd
‘overgangsgebied Kempen-Haspengouw’) rond de 4 Zutendaalse
beekvalleien. Bij aankopen van meestal oude hooilanden en
weekendverblijven ruimen onze vrijwilligers van Natuurlijk Zutendaal (NZ) bouwval en rasters op. Zo onlangs nog in de Bezoens- en de
Gebroekerbeekvallei op 25 februari.


En vandaag was een ploeg van 11 vrijwiligers van NZ aan de slag in
Stevoorden-Hoefaert. De “schoontijd” in de natuur is net van kracht
gegaan. Als de dieren in het wild zich in de lente opmaken maken voor de paar-en nesttijd wordt hen rust en geen verstoring gegarandeerd. Dus op de valreep moesten onze vrijwillige medewerkers op de historische graslanden de (natuurlijke) verruiging inperken. Struikgewas en bramen werden opgeruimd en op een indrukwekkende takkenwal bijeengebracht.
Samen met de lieflijk ogende highlanders wordt zo een open landschap gecreëerd en versterkt. Zeker de moeite om een wandeling te maken in dat prachtige natuurgebied dat beheerd wordt door de vereniging Orchis!

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)