Natuurlijk Zutendaal is blij met het algemeen verbod op vuurwerk

Natuurlijk Zutendaal is een koepel van de verschillende natuurverenigingen die in Zutendaal actief zijn: vzw Limburgs Landschap, Natuurpunt, Orchis en de Ortolaan.

Zie https://natuurlijkzutendaal.be/


Voor wat verstoring in de natuur door vuurwerk betreft, zijn vogels de grootste slachtoffers. Door de lichtflitsen en knallen beginnen vogels te vliegen en dolen de hele nacht zonder oriëntatie rond omdat ze niet meer in staat zijn een rustplaats te vinden. Gevolg: vele dode vogels vinden de dood wegens botsingen met objecten van velerlei aard. Een fenomeen dat niet bekend is bij de gewone burger. Het krijgt nauwelijks aandacht in de media. Ook particulieren met vogels in volières hebben jaarlijks dode vogels omdat vogels zich in paniek doodvliegen.

Als honden, paarden en vogels zwaar in de problemen kunnen komen, dan zou het naïef zijn te geloven dat andere dieren er geen problemen mee hebben. Niets is minder waar, vele andere huisdieren en alle andere dieren in de natuur gaan door knallen en onbekende lichtflitsen in paniek geraken. Hoeveel slachtoffers er vallen is moeilijk te ramen, een verscholen geheim! Nu de mens er zich steeds meer van bewust wordt dat hij naast de dieren gewoon onderdeel is van de ecologische samenhang van de natuur en nu wij ons goed bewust zijn dat de vuurwerkstokers slechts een klein percentage uitmaken van de bevolking, lijkt het ons sterk wenselijk vuurwerk te gaan verbieden. De laatste decennia heeft de mens en de politiek al grote stappen gezet om dieren een deontologish verantwoorde plaats te geven naast de mens. Belangrijke stappen om het evenwicht in de natuur te herstellen ten voordele van mens en natuur.

Dit zijn redenen voor  Natuurlijk Zutendaal en alle natuurbewuste organisaties en natuurliefhebbers om vuurwerk te gaan verbieden. We begrijpen zeer goed dat het een onderdeel is van ons menselijk gedrag, maar we zijn als maatschappij in staat gebleken dat we zaken die zeer gevoelig liggen kunnen ombuigen. Vele gemeenten hebben al ingegrepen. Laat Zutendaal nu ook de stap zetten. De meerderheid van de bevolking zal applaudisseren!


De kernwerking van Natuurlijk Zutendaal

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)