Nu de heide bloeit komt weer diezelfde vraag naar voren; is heide oorspronkelijk wel een plant van hier? Deel 3 – waarom en hoe beheren?

Europa grijpt in! In Europa zijn heidegebieden eerder beperkt. Heide op de zandgronden is een oud en door de eeuwen gevormd halfnatuurlijk cultuurlandschap, vooral het werk van de mens. Zonder beheer door de mens zou dit landschap, gecreëerd door onze voorouders, verdwijnen. Er zijn twee voorname redenen waarom Europa dit “verdwijnen” wil voorkomen. Het cultuurhistorisch erfgoed bewaren van de levenswijze van onze voorouders gedurende vele eeuwen en het bewaren van de typische en rijke heide fauna en flora, zeker nu de biodiversiteit zo sterk achteruitgaat.

Belangrijke heidegebieden in Europa krijgen bescherming en financiering onder het statuut van Natura 2000 beschermde natuurgebieden. De Limburgse en Antwerpse heidegebieden maken hier deel van uit. Met deze bescherming worden onze heidegebieden zeer intensief beheerd. Bv door het periodiek kappen van de zaailingen van vooral Berk en Grove den om verbossing te voorkomen, het maaien, schopperen en plaggen voor verjonging van de heide, het begrazen door schapen en runderen. De eeuwenoude techniek van het branden van de heide wordt in België alleen nog in Limburg toegepast. Als illustratie hier enkele foto’s van een gecontroleerde heidebrand op de Mechelse Heide anno 2021 .

 

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)