Reinaert de vos: uw vriend of uw vijand?

Ja, ik val maar meteen met de deur in huis. De vos heeft niet zo een goede reputatie bij heel wat mensen. Zeker niet bij mensen die kippen of ander gevogelte op hun erf hebben. Ik kan er van mee spreken. Ook ik kreeg de vos wel enkele keren op bezoek en dat gaf me de nodige frustratie. Uit noodzaak heb ik naar een deugdelijke oplossing gezocht en gevonden. De kippen ophokken met een tijdsklok gestuurd deurtje. De laatste 15 jaar geen problemen meer gehad. Het geeft geen honderd procent garantie maar het heeft mijn denken wel aangepast. Mens en natuurlijke wezens moeten leren samenleven vanuit de visie dat de natuur geen alleen beschikkingsrecht is van de mens maar dat we deze moeten delen met alle andere levende organismen. De mens zal op lange termijn alleen maar kunnen overleven als we dit respecteren. Laten we eerlijk zijn, als de vos ons nooit gekweld had op ons erf door de kippen te roven, dan zouden we de vos verheffen tot een van de prachtigste zoogdieren in de natuur. Bekijk onderstaande foto’s maar eens zonder vooroordeel!

De vos (vulpus vulpus) behoort tot de hondachtigen en ja hoor, vossen maken hondachtige geluiden, zoals blaffen, huilen en knorren. De roep van de moer (vrouwtje) is een hees, soms iets wat jammerend geblaf; van de rekel (mannetje) een kort en helder gekef. Schrik niet tijdens je latere avondwandeling, vooral niet in de paartijd in de winter wanneer de liefde hoogtij viert. Na een dracht van 53 dagen zal de moervos 4 tot 6 jongen werpen in een gegraven burcht met meestal 3 tot 5 ingangen van ongeveer 20 cm doormeter.

Wist je dat?

=Vossen meerdere burchten maken in hun territorium en deze alleen gebruikt bij guur koud weer en voor de jongen.

= Vossen leven territoriaal in kleine (familie)groepjes. Een territorium wordt bezet door één dominant mannetje (rekel) en één dominant vrouwtje (moer), soms aangevuld door een tweede of derde wijfje. Die extra wijfjes of tantes brengen zelf geen nest groot maar brengen wel voedsel aan voor de jongen van het dominante vrouwtje.

=Vosjes worden blind en hulpeloos geboren .Pas na een dag of twaalf gaan de oogjes van de jongen open. Hun eerste stapjes buiten het hol zetten ze na een week of drie, vier. Tegen die tijd worden ze meestal door het vrouwtje naar een ander, groter hol verplaatst. Na vier weken krijgen de jonge vosjes hun eerste vast voedsel.  Na zes weken worden de zogende welpen gespeend en na zeven tot acht weken hebben ze het volledige melkgebit. Na zes maanden zijn jonge vossen op het oog niet meer te onderscheiden van volwassen dieren en zijn de jonge vosjes oud genoeg om zonder hun moeder te kunnen overleven. Jonge mannetjes blijven toch nog tot ongeveer 9 maanden bij hun moeder. = ze zijn geslachtsrijp na 10 maanden.

= De band tussen moeder en jong is bij vossen uitermate sterk. ( kijk maar naar mijn filmpje op het einde van dit artikel)  Zelfs als de moeder werkelijk dood is, dan nog is de kans groot dat haar jongen door andere vossen in de buurt geadopteerd worden.

= Onderzoek aangetoond heeft dat bejaging van vos geen invloed heeft op grote en verspreiding  van populaties. In gebieden met veel vossen,  reguleert de vos zelf door minder jongen te werpen.

= De vos eet bijna alles en jaagt meestal ‘s nachts en in de schemering. Zijn prooien zijn kleine knaagdieren en konijn-achtige dieren. Bovendien worden ook weidevogels, eieren, regenwormen en insecten gegeten, evenals afgevallen fruit en bessen (vooral bramen), aas en afval.  Per dag heeft een vos ongeveer vijfhonderd gram voedsel nodig. En…. hij ook egels kan eten!  De verstopte voedselvoorraad kunnen ze (nog maanden later) op geur en herinnering terugvinden.

=  Vossen een maximale loopsnelheid kunnen hebben tot 60 km/h, alhoewel 6 tot 13 kilometer per uur de normale snelheid is!

=  De  vos slaapt meestal zo’n 10 uur per dag; ‘s nacht jaagt hij. In ongestoorde gebieden jaagt hij ook overdag. In zijn territorium gebruikt hij verschillende vaste slaapplekken, soms wel 10.

= De vos heeft geen natuurlijke vijanden. In het buitenland worden (meestal jonge) vossen wel eens door wolven, lynxen of steenarenden gepakt.

=  Vijand in Europa zijn ziekten zoals hondsdolheid , schurft, lintworm,  parasieten en recent aangetoond het dodelijk vogelgriepvirus. Hondsdolheid is vrijwel uitgeroeid.

= 80% van de vossen sterft in het eerste levensjaar, vooral door  ziekten, jacht, verkeer en stroperij. In het wild worden vossen maximaal 12 jaar.

Natuurdocumentaire “Onze Natuur” in Vlaanderen.

Deze wordt in een zevendelige serie in 2022 uitgezonden op CANVAS. De vos is gedurende twee voorjaren gefilmd hier in de onmiddellijke buurt.  Als vrijwilliger deed ik uitvoerig observatiewerk om het filmen mogelijk te maken. Dat leverde mooie foto’s en filmpjes op. Een kleine selectie vind je hieronder!

Hieronder een kleine selectie beelden van mijn cameraval bij de vossenburcht als observatie middel ter voorbereiding van het filmen door de,  Onze Natuur,  filmploeg!

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)