Schaapjes op het droge!

Afgelopen week hebben schapen beheerswerken uitgevoerd in het Stele ven. Ze hebben hier gegraasd en zo weer wat werk uit onze handen genomen. Door deze begrazing krijg je een meer divers landschap! Dit komt de biodiversiteit ten goede. Volgend jaar gaan we dit weer doen maar dan eerder op het jaar zodat er meer vers gras en vooral pijpenstrootje staat. Dit wordt dan beter gesmaakt door onze schapen.

Schapen zijn al eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met heidevegetaties en de bijbehorende biodiversiteit. Men past schapenbegrazing op de heide toe met als doel de struikheide te verjongen, de grassen niet te laten domineren (pijpestrootje, bochtige smele), minder strooisel te krijgen en de boomopslag tegen te gaan. Boomopslag kan teruggedrongen worden door intensief in voorjaar te begrazen en vergrassing kan teruggedrongen worden door een geherderde kudde jaarlijks die plaatsen te laten begrazen. Naarmate kruiden en struikhei zich uitbreiden wordt de graasintensiteit verlaagd. Er zijn verschillende typen heide, allen kunnen profiteren van schapenbegrazing: voedselarme stuifzanden, droge heides op zure zandgronden,  natte heides met zonnedauw, hoogveenvegetaties en schraalgraslanden.

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)