Tegenvallend broedseizoen 2022 voor muizenjagers uilen, torenvalk en buizerd?

Onze vermoedens bij waarnemingen in de natuur dat onze muizenjagers een moeilijk broedseizoen doormaken, wordt meer en meer bevestigt. Natuurwetten kun je nu eenmaal niet wijzigen. Als er weinig voedsel beschikbaar is zoeken dieren andere oorden op en voor diegene die blijven zal voedselschaarste lijden tot een slecht voortplantingsresultaat. Dat is zeker niet anders voor onze bekende roofvogels die het voornamelijk moeten hebben van muizen als prooi voor hun jongen. Voor onze streken geldt dat zeker voor de uilen, Steenuil, Kerkuil, Ransuil en Bosuil en voor de roofvogels Torenvalk en Buizerd. Het jaar 2022 is een slecht jaar voor de muizenpopulatie in onze natuur. Voor de Bosmuis was er nauwelijks voedselaanbod van eikels en beukennootjes, met als gevolg ook een veel minder voortplantingsresultaat. Voor de veldmuizen was de natte winter en voorjaar een kwelling. Het gevolg laat zich raden. Minder jongen per broedsel en totaal mislukte broedsels door voedselgebrek ondanks de pogingen van de oudervogels het muizen tekort op te vangen met andere prooien. Op zich niet dadelijk een probleem omdat het een bekend fenomeen is in de natuur dat muizenbestanden sterk kunnen schommelen van jaar tot jaar. In succesvolle muizenjaren kunnen de vogels weer veel jongen per broedsel en meerdere broedsels per jaar voortbrengen. Natuurlijk hopen we dat de magere jaren elkaar niet te snel opvolgen!

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)