Uitzonderlijk zeldzame valken bezoeken Zutendaal. Waar komen die vandaan?

Eind november werd alarm geslagen door mijn buur! Een vreemde vogel die zich kennelijk niet liet afschrikken zat in het graas in open weide! Hij moest wel gekwetst zijn? Kon hij niet meer vliegen? Verzwakt? Hij maakte in ieder geval geen aanstalten om ons te ontvluchten. Bij nader toezicht was het een voor ons onbekende prachtige valk die naar onze beoordeling wellicht in nood verkeerde. Snel werd het besluit genomen om de valk over te brengen naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Eerst een aantal foto’s genomen om de valk op naam te brengen en dan in een deken te wikkelen voor het noodvervoer. Geen valkje om zonder stevige handschoenen aan te pakken zo bleek al snel. De bijzonder sterke grijp klauwen boorden zich al snel door de handschoenen en vingers van mijn buur. We waren gewaarschuwd om voorzichtig en met geduld te werk te gaan! Na een week konden we de bevindingen van het Natuurhulpcentrum opvragen. Tussentijds hebben we de valk op basis van diverse detail foto’s kunnen determineren. We kwamen uit bij Giervalk van het ijslandse type! Wat een prachtige roofvogel, nog nooit gezien!

Het is een valk die als wilde vogel hier bijzonder uitzonderlijk kan voorkomen. Gelet op zijn gedrag rees al snel de vraag of het hier mogelijk een ontsnapte vogel betrof van een valkenier? Valken houden in gevangenschap is onder zeer strenge voorwaarden wettelijk mogelijk. De vogel moet identificeerbaar zijn met een gesloten ring of gecertificeerd gechipt zijn. Er staan strenge boetes op overtredingen. Geringd was de vogel niet en bij nader onderzoek door het Natuurhulpcentrum bleek hij ook niet gechipt. Het bleef een beetje gissen of het nu een dwaalgast uit het verre noorden betrof of een ontsnapte vogel die illegaal gehouden werd? Volgens de geobserveerde gedragingen in het Natuurhulpcentrum is het waarschijnlijk een ontsnapte vogel die zich wellicht niet kan handhaven in de vrije natuur. Dat vermoeden werd nog groter toen een week later van uit Zutendaal nog twee valken werden binnen gebracht. Waarschijnlijk allen ontsnapt bij dezelfde eigenaar? Deze valken waren wel al zichtbaar verzwakt. De eigenaar zal zich naar alle waarschijnlijkheid niet durven te melden omdat de vogels illegaal gehouden werden. Deze Giervalken zullen waarschijnlijk een nieuwe thuis krijgen in een Europese dierentuin waar ze bij soortgenoten hun pracht kunnen tonen aan de bezoekers en de zekerheid heeft over een uitstekende verzorging. Het is ook niet uitgesloten dat hybride valken zijn van Giervalk X Lannervalk om de eigenschappen van kracht en snelheid te versterken. Bij deze twee vogels wezen 95% van de kenmerken naar Giervalk. De brede geelkleurige banden boven bek en oogringen kunnen wijzen op kruising met Lannervalk.

Veel dank aan de alerte buur die deze vogel redde van lijden en dood! Merci buur, goed gedaan met een hart voor Onze Natuur! De Giervalk is ook in het Noorden een niet zo talrijke vogel. Men schat de populatie op 800 tot 1250 broedparen in Europa ( ijsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Rusland).

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)