Verkiezingscampagne 2024.

De natuur wordt het allerbelangrijkste thema!

Met de moeder van alle verkiezingen in het vooruitzicht, vindt Natuurlijk Zutendaal het belangrijk om de natuur en het milieu onder de aandacht van onze beleidsmakers te brengen.

We ontleenden van Natuurpunt een prachtig toekomstbeeld van Vlaanderen, m.n. van de Kempen en zandig Vlaanderen, in 2050.

https://www.natuurpunt.be/pagina/kempen-en-zandig-vlaanderen-2022-2050

Met die gedroomde woonomgeving voor ogen willen we in de komende maanden werken aan een memorandum voor onze politieke leiders. Niet dat wij aan politiek willen doen, maar als platform voor de plaatselijk natuurverenigingen willen wij dat ons beleid terdege rekening houdt met de volgende issues:

WATER

  • Herstel van zoveel mogelijk gedegradeerde en verdwenen wetlands.
  • Samen met vzw Lila voert het gemeentebestuur een versneld aankoopbeleid in de Zutendaalse beekvalleien om die natte bloemrijke graslanden te bewaren, te beschermen en te herstellen.

RUIMTE

  • Duidelijk bepalen waar er niet meer mag gebouwd worden.
  • Het gemeentebestuur stelt tegen 2025 een kaart op met focuszones voor verdichting en waar niet meer mag gebouwd worden.

LANDBOUW

  • Grondgebonden, natuurvriendelijke landbouw. Geen maïs in de beekvalleien.
  • Bloemrijke graslanden mede beheerd door lokale landbouwers. De mindere opbrengst van intensief beheerde productiegraslanden worden gecompenseerd door overheidssubsidies.

MILIEUDRUKKEN

  • (Voortzetting) van een gecoördineerd en coherent beleid om de blootstelling aan pesticiden te vermijden.

https://www.natuurpunt.be/pagina/natuur-het-hart-t-moet-weer-kloppen

Wil met zoveel mogelijk mensen het manifest ondertekenen. Wij maken ons sterk dat wij van de organisatie alle ondertekenaars van Zutendaal opgelijst krijgen. Wij kunnen die dan met het nodige gewicht aan onze politiekers overmaken.

Wordt vervolgd!

Piet Martens

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)