Vogels spotten in Hochter Bampd

Vogels spotten in Hochter Bampd, wel al een tijdje geleden maar toch nog altijd de moeite om te vermelden! 🦆🪶
Vandaag gingen een 15-tal cursisten, onder begeleiding van Bart Bamps en Laurent Louwies, vogels spotten aan de Maas in Hochter Bampd. Deze excursie is een onderdeel van de cursus ‘Leren kijken naar vogels’.
De Maasvallei vormt in de winter een veilige plek voor een groot aantal (water)vogels. Het gaat hier vaak om wintergasten. Dit zijn vogels die in het winterhalfjaar hun noordelijk gelegen broedgebieden verlaten om in streken met een gematigder klimaat te overwinteren.
De cursisten lieten de vrieskou niet aan hun hart komen. Er werden heel wat soorten gezien, zoals grote zaagbek, wilde zwaan, kuifeend, tafeleend, krakeend, brilduiker, smient, wintertaling, grauwe gans, grote zilverreiger, dodaars en aalscholver.
 
Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)