Zeldzame plant aan de oevers van onze Zutendaalbeek, het Paarbladig Goudveil!

Paarbladig goudveil komt voor in bron- en kwelzones in loofbos en langs schaduwrijke beekvalleien, bij voorkeur op lemige bodems met essenbronbossen. In zandstreken is de plant nog zeldzamer en vind je ze vaak samen met oude elzenbroekbosjes. De plant verkiest een koele standplaats met hoge luchtvochtigheid en een gelijkmatige temperatuur. Aan deze biotoop eisen voldoet de Zutendaalbeek. Paarbladig goudveil is een laag blijvend, teer plantje uit de steenbreekfamilie. De soort staat op de Belgische Rode lijst van planten als zeldzaam tot vrij zeldzaam.

Als je wandelt naar Hesselsberg van uit het dorp kun je, aan je rechterzijde, van de prachtig kronkelende Zutendaalbeek op een bepaald moment grote oppervlakten van deze plant zien! De aanwezigheid van deze plant is een goede indicator voor een kwalitatief goed bronbos. De geel-groene bloemen verschijnen vanaf eind maart tot in mei. Een echte voorjaarsbloeier!

Vaak vind je in deze biotopen ook de Grote Paardenstaart. Maar aan de Zutendaalbeek vind je de nog veel zeldzamere Bospaardenstaart. Een must voor de natuurliefhebbers om eens op zoektocht te gaan!

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)