Zeldzame wintereend gespot aan de Maas. De Topper, een prachtige duikeend!

Mannetje Toppereend met grijs gestreepte rug.

In de winter kun je aan de Maas altijd verrast worden door bijzondere vogels die hier komen overwinteren. We werden getipt door vriend Vincent die een foto kon maken van een voor hem onbekende eendensoort tussen grote aantallen Tafel- en kuifeenden. Goed gezien van Vincent want je moet wel alert zijn om een of twee Toppers tussen een grote groep kuifeenden te herkennen. Want ze zitten natuurlijk niet op een paar meter voor je neus! Op een mooie foto zijn de verschillen onmiddellijk wel duidelijk maar op grotere afstand moet je toch wel extra alert zijn! Daarom hieronder de foto’s!

De topper is een soort van de koudere gebieden. Ze broeden o.a. in Noord Europa en Siberië. Nederland is een belangrijk overwinteringsgebied voor Toppers afkomstig uit Noord-Europa en Siberië. Als overwinteringsgebied zijn het IJsselmeer en – vooral bij strenge vorst – de Waddenzee van groot internationaal belang. Heel sporadisch kunnen wij ze wel eens aantreffen op een van de grindplassen aan de Maas.

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)