Zijn muizen belangrijk in onze natuur? Met hoeveel zijn ze? Kunnen we de  muizen missen zonder het ecosysteem te verstoren?

Het antwoord is duidelijk, muizen zijn onmisbaar in de natuur. Zonder muizen, of veel te weinig muizen zou het ecosysteem zwaar verstoord worden . Soorten die afhankelijk zijn van muizen zouden onmiddellijk met uitsterven bedreigt worden! Omdat we huismuizen niet gewenst vinden en bestrijden verdiepen we ons wellicht niet in de wereld van de muizen. Het is voor velen een volstrekt onbekende wereld. Graag vatten we enkele weetjes voor je samen.

De muizensoorten in België kunnen onderverdeeld worden in vier groepen van nauwer verwante soorten:

  • Ware muizen (huismuis, bosmuis, dwergmuis)
  • Spitsmuizen (huisspitsmuis, bosspitsmuis, dwergspitsmuis)
  • Woelmuizen (rosse woelmuis, aardmuis, veldmuis, Noordse woelmuis en ondergrondse woelmuis)
  • Slaapmuizen (eikelmuis hazelmuis en relmuis )

In een recente publicatie in Nederland valt te lezen dat er ongeveer  3,6 miljard woelmuizen leven in Nederland. Voeg daarbij alle andere soorten muizen dan spreken we over een onvoorstelbaar aantal muizen in de natuur. Dit gegeven kunnen we ook op ons land toepassen. Fenomenaal! Natuurlijk worden we nieuwsgierig naar de functie van al die muizen? Muizen vervullen een belangrijke functie in de natuur. Voor roofvogels  zoals vele uilensoorten, torenvalk, buizerds, kiekendieven etc en ook voor roofdieren, dienen ze als bulkvoedsel. Ook bepaalde zangvogels hebben muizen op het menu staan. De mooie klapekster is daar een mooi voorbeeld van. Voor roofdieren denken we bijvoorbeeld aan  alle marterachtigen, de vos en ook het wild zwijn laat een muis niet lopen als hij de kans krijgt. Minder bekend is hun rol van de muis als verspreiders van paddenstoelen, vooral truffelachtigen. Het eten van paddenstoelen door zoogdieren is een wijdverbreid verschijnsel dat mycofagie genoemd wordt. Van een aantal zoogdieren, zoals de woelmuis (Myodes californicus), is bekend dat ze ook veel paddenstoelen eten. Ook voor de paddenstoel is het niet noodzakelijk slecht dat hij wordt opgegeten, integendeel. Hoewel de meerderheid van de zwammen sporen via de wind laat verspreiden, zijn sommige zwammen daartoe niet in staat: zij laten zich opeten en hun sporen via uitwerpselen verspreiden. Op die manier hebben de paddenstoelen minder last van ongunstige weersomstandigheden en is de kans bovendien groot dat de sporen op een geschikte plek terechtkomen. Ook de Rosse woelmuizen blijken verzot te zijn op truffels en helpen via hun uitwerpselen de truffelsporen te verspreiden.

Wist je dat;

Muizen behoren tot de groep van zoogdieren en dat de dwergspitsmuis het kleinste zoogdier in Europa is!

Muizen heel slim zijn. Ze kunnen allerlei signalen interpreteren met hun reukvermogen en ze hebben een goed geheugen. Ze mede daarom gebruikt worden in vele onderzoeksprojecten in de wetenschap.

Met behulp van onder meer hun urine muizen geursporen uit zetten om hun territorium af te bakenen en routes uit te zetten waarlangs ze de weg kunnen vinden. Muizen communiceren met elkaar door middel van geur en geluid. Ze kunnen heel hoge, ultrasone geluidjes maken die voor mensenoren niet hoorbaar zijn.

Muizen leven meestal in bossen, heide, of alle soorten velden – afhankelijk van de soort. De huismuis , ons goed bekend, leeft liefst in nabijheid van de mens.

Op het menu van de muis staan zaden, paddenstoelen, bessen, mos, stengels, wortels en bladeren. Daarnaast lust hij ook dierlijk voedsel: slakken, kevers, regenwormen en vlinderlarven. Het menu is  afhankelijk van de soort.

Tijdens wandelingen in de natuur kon ik met mijn GSM de twee unieke foto’s maken die je hierboven ziet!

Oultine1

Steunen via een vrije gift?

Rekeningnummer BE69 7805 9275 4178
  (Natuurpunt Zutendaal)